74

Reklamın önemi nedir? Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen reklamdır. Gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için önemli unsur haline gelmiştir. Reklamın önemi günlük hayatın içine girmesi farklı açılardan tanımının yapılmasına imkân sağlamıştır. Bir işin, fikrin, ürün veya hizmetin para karşılığında; kitle araçlarının denetiminin kullanılmasıyla önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir. Bu doğrultuda, üretici firmaların tüketici ya da aracı kuruluşlara ürünleri, hizmetleri, hizmetlere, ilişkin bilgi vermesini sağlayan; güdüleyerek ürünün tüketicisi veya satıcısı olmaların sağlayan süreçtir.

İletişim açısından reklamlar nasıl olmalıdır?

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından; Tüketiciye, üretilen ürünler hakkında doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir. Bir başka görüşe göre ise reklam; Bir ürünün veya hizmetin, kurumun, kişinin veya fikrin kimliği belli sorumluluğunda tarifesi önceden belirlenmiş bedel ödenerek; kitle iletişim araçları ile kamuoyuna olumlu yönde tanıtarak benimsetilmesidir. Diğer yandan malın, hizmetin veya fikrin bedeli verilerek, bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan; yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir. Reklam, iletişim amacını gerçekleştirmeye yönelik araçtır.

Reklamın Önemi Nedir?

Reklam, işletmenin hizmetleri hakkında hedef kitleleri satın alma eylemine yöneltmek; işletme imajını kitleler üzerinde oluşturabilmek adına medyada zaman satın alma yoluyla gerçekleştirdiği ikna etme faaliyetleridir. Reklam ele aldığı mal ve hizmetleri hoşa giden tarafları ile tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar yaratmayı amaçlar. Ancak, talep yaratılırken yüz yüze iletişim yerine büyük kitlelere aynı anda ulaşabilme konusunda kitle araçlarını kullanmaktadır.

Tüm tanımlardan hareketle reklamcılığı şöyle tanımlayabiliriz. Malın sürüleceği piyasası, hizmetin alıcısı olacakları tarafından tanınması açısından yapılacak araştırmalardır. Reklamın önemi amacının reklam giderleri açısından mesaj türlerinin tasarlanması, reklam bütçesi, reklamın önemi hakkında ne zaman yapılacağı; hangi araçlarının kullanılacağı konusundaki kararlarla içeriğin hazırlanması gibi faaliyetlerin bütünüdür.

Neticede bu bilgilerden yararlanarak reklamın özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür.

  • Pazarlama iletişimi içerisinde yer alan öğedir.
  • Belirli ücret karşılığında yapılır.
  • Reklam verenden tüketiciye (hedef kitleye) doğru akan iletiler bütünüdür.
  • Reklamlar kitle iletişimidir.
  • Reklamı yapan kişi, kurum ya da kuruluş bellidir.
  • Tüketici bilgilendirilerek ikna edilmeye çalışılır.

Reklam mesajlarında mallar, hizmetler, vaatler, ödüllerle birlikte sorunlara çözümler vardır. Pazarlama iletişimi öğeleri ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama hedeflerine ulaşmak için koordineli olarak çalışır.

Grup : Reklam
Telefon : 0 850 304 4 033
Whatsapp : 0 850 304 4 033
İncelemeler
Henüz yorum yok, neden ilk siz olmayasınız?
İnceleme bırak
Hizmet: Güven: Başarı: